[صفت]

much-loved

قابل مقایسه

1 بسیار دوست‌داشتنی محبوب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان