[عبارت]

not at all

/nɑt æt ɔl/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اصلاً به‌هیچ‌وجه

معادل ها در دیکشنری فارسی: ابداً اصلاً به هیچ وجه
  • 1."Are you tired?" "Not at all."
    1. «خسته هستی؟» «اصلاً.»

2 خواهش می‌کنم (در پاسخ به تشکر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان