[عبارت]

not cooking on all four burners

/nɑt ˈkʊkɪŋ ɑn ɔl fɔr ˈbɜrnərz/

1 یک تخته کم داشتن عقب‌مانده بودن

disapproving informal
  • 1.That guy is not cooking on all four burners!
    1. آن مرد یک تخته کم دارد!
توضیحاتی در رابطه با عبارت بالا
عبارت not to be cooking on all four burners یا با چهار شعله‌ی اجاق غذا نپختن، به معنای از توانایی ذهنی کامل برخوردار نبودن یا یک تخته کم داشتن است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان