[صفت]

oncoming

/ˈɔnˌkʌmɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 پیش رو آتی، نزدیک‌شونده

  • 1. an oncoming car
    1 . اتومبیل پیش رو
  • 2. the oncoming winter
    2 . زمستان آتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان