[صفت]

oncoming

/ˈɔnˌkʌmɪŋ/
غیرقابل مقایسه

1 پیش رو آتی، نزدیک‌شونده

  • 1.an oncoming car
    1. اتومبیل پیش رو
  • 2.the oncoming winter
    2. زمستان آتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان