[قید]

once or twice

/wʌns ɔr twaɪs/
غیرقابل مقایسه

1 چند دفعه یک یا دو بار

  • 1. I’ve only met them once or twice.
    1 . آن‌ها را فقط چند دفعه ملاقات کردم [دیدم].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان