[صفت]

overweight

/ˌoʊvərˈweɪt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more overweight] [حالت عالی: most overweight]

1 چاق دارای اضافه وزن

معادل ها در دیکشنری فارسی: فربه
مترادف و متضاد underweight
  • 1.A number of medical conditions are due to being overweight.
    1. تعدادی از بیماری‌های پزشکی به خاطر چاق بودن است.
  • 2.She was only a few pounds overweight.
    2. او تنها چند پوند اضافه وزن داشت.
  • 3.You don’t look overweight.
    3. به نظر اضافه وزن نداری.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان