[صفت]

parturient

/pˈɑːɹtʃɚɹˌiənt/
قابل مقایسه

1 زائو در حال زایمان

معادل ها در دیکشنری فارسی: زائو
[اسم]

parturient

/pˈɑːɹtʃɚɹˌiənt/
قابل شمارش

2 زائو

معادل ها در دیکشنری فارسی: زائو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان