[اسم]

peanut

/ˈpiː.nʌt/
قابل شمارش

1 بادام زمینی

مترادف و متضاد groundnut
  • 1. peanut oil
    1 . روغن بادام زمینی
  • 2. salted peanuts
    2 . بادام زمینی نمک‌سود شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان