[اسم]

peeler

/ˈpiːlər/
قابل شمارش

1 پوست‌کن

معادل ها در دیکشنری فارسی: پوست‌کن
a potato/vegetable peeler
یک پوست‌کن سیب‌زمینی/سبزیجات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان