[اسم]

periwinkle

/ˈperiwɪŋkl/
قابل شمارش

1 صدف پیرابند

مترادف و متضاد winkle

2 پیچ تلگرافی (گیاه‌شناسی) پروانش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان