[اسم]

perjury

/ˈpɜːrdʒəri/
غیرقابل شمارش

1 شهادت دروغ سوگند دروغ (در دادگاه)

  • 1.to commit perjury
    1 . سوگند دروغ خوردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان