[اسم]

peritoneum

/pˌɛɹɪtˈoʊniːəm/
قابل شمارش
[جمع: peritonea]

1 صفاق (پزشکی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: صفاق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان