[اسم]

permission

/pərˈmɪʃ.ən/
غیرقابل شمارش

1 اجازه

معادل ها در دیکشنری فارسی: اجازه اذن رخصت
مترادف و متضاد authorization consent leave sanction
 • 1.She gave him permission immediately.
  1. او فورا به او اجازه داد.
 • 2.The authorities have refused permission for the march to take place.
  2. مقامات اجازه برگزاری تظاهرات را ندادند.
 • 3.They even have to ask for permission before they go to the restroom.
  3. آنها حتی برای دستشویی رفتن هم باید اجازه بگیرند.
 • 4.to grant permission
  4. اجازه دادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان