[اسم]

pickpocket

/ˈpɪkpɑːkɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جیب بر

معادل ها در دیکشنری فارسی: جیب‌بر
  • 1.Watch out for pickpockets, especially at the train station.
    1. مراقب جیب بر ها باشید، مخصوصا در ایستگاه قطار.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان