[اسم]

plunder

/ˈplʌndər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 غارت تاراج، چپاول

معادل ها در دیکشنری فارسی: تاراج چپاول یغما غارت
[فعل]

to plunder

/ˈplʌndər/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: plundered] [گذشته: plundered] [گذشته کامل: plundered]

2 غارت کردن چپاول کردن، تاراج کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: چپاول کردن به یغما بردن غارت کردن
مترادف و متضاد loot pillage
  • 1.Delhi was captured and plundered in 1739.
    1. دهلی در سال 1739 اشغال و غارت شد.

3 بالا کشیدن

معادل ها در دیکشنری فارسی: چاپیدن
  • 1.Only a small amount of the money that he plundered from his companies has been recovered.
    1. تنها مقدار اندکی از پولی که او از شرکت بالا کشیده بود، بازگردانده شده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان