[اسم]

poaching

/ˈpoʊʧɪŋ/
قابل شمارش

1 شکار غیرقانونی صید غیرقانونی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شکار غیر مجاز صید قاچاق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان