[فعل]

to poach

/poʊtʃ/
فعل گذرا
[گذشته: poached] [گذشته: poached] [گذشته کامل: poached]

1 آب‌پز کردن (چیزی را) در آب و... پختن

poached salmon
ماهی سالمون آب‌پز شده
chicken poached in white wine
مرغ پخته‌شده در شراب سفید

2 غیرقانونی شکار کردن غیرقانونی صید کردن

  • 1.The elephants are poached for their tusks.
    1. فیل‌ها به خاطر عاج‌هایشان غیرقانونی شکار می‌شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان