[اسم]

pneumonia

/nuːˈmoʊniə/
غیرقابل شمارش

1 ذات‌الریه سینه پهلو

  • 1. She died from bronchial pneumonia.
    1 . او از برونشیت ذات‌الریه مرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان