[اسم]

poacher

/ˈpoʊtʃər/
قابل شمارش

1 شکارچی غیر قانونی صیاد غیر قانونی

معادل ها در دیکشنری فارسی: شکارچی غیر قانونی
  • 1.The measures are designed to protect the fish from poachers.
    1. برای حفظ کردن ماهی ها از دست صیادهای غیر قانونی اقداماتی طرح شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان