[اسم]

PMS

(premenstrual syndrome)
/pi ɛm ɛs/
غیرقابل شمارش

1 سندرم پیش از قاعدگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان