[اسم]

Plymouth

/ˈplɪməθ/
غیرقابل شمارش

1 پلیموث [شهری در انگلستان]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان