[صفت]

pluvial

/ˈpluːviəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more pluvial] [حالت عالی: most pluvial]

1 بارانی باران‌زا

معادل ها در دیکشنری فارسی: بارانی
specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان