[اسم]

plywood

/plˈaɪwʊd/
قابل شمارش

1 تخته چندلایی تخته چندلا، تخته لایه

معادل ها در دیکشنری فارسی: تخته لایه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان