[اسم]

possessive pronoun

قابل شمارش

1 ضمیر ملکی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان