[اسم]

Post-it

/pˈoʊstɪt/
قابل شمارش

1 یادداشت‌های چسبنده استیکر

مترادف و متضاد sticky note
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان