[اسم]

potash

قابل شمارش

1 پتاس (نوعی نمک حاوی پتاسیم)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان