[صفت]

potable

/ˈpoʊtəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more potable] [حالت عالی: most potable]

1 آشامیدنی قابل شرب

معادل ها در دیکشنری فارسی: آشامیدنی قابل نوشیدن قابل شرب
مترادف و متضاد drinkable
  • 1.supply of potable water
    1. ذخیره آب آشامیدنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان