[اسم]

preventable diseases

/prɪˈvɛntəbəl dɪˈzizəz/
غیرقابل شمارش

1 بیماری‌های قابل پیشگیری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان