[اسم]

punter

/ˈpʌntər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قمارباز (اسب‌دوانی)

2 مشتری ارباب‌رجوع، خریدار

3 قایق‌ران (با قایق ته‌صاف) پاروزن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان