[اسم]

rapids

/ˈræpɪdz/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تندآب

معادل ها در دیکشنری فارسی: تنداب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان