[قید]

rapidly

/ˈræp.əd.li/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سریعا به سرعت

معادل ها در دیکشنری فارسی: تند به سرعت سریع سریعا
مترادف و متضاد slowly
  • 1.Prices have increased rapidly in the last few months.
    1. قیمت ها در چندین ماه گذشته سریعا افزایش یافته است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان