[اسم]

rapier

/ˈreɪpiər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شمشیر دودم شمشیر باریک و بلند دودم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان