[فعل]

to reminisce

/ˌremɪˈnɪs/
فعل ناگذر
[گذشته: reminisced] [گذشته: reminisced] [گذشته کامل: reminisced]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به یاد آوردن یادآوری خاطرات کردن

  • 1.We spent a happy evening reminiscing about the past.
    1. ما عصری خوش را به یادآوری خاطرات گذشته گذراندیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان