[اسم]

river

/ˈrɪv.ər/
قابل شمارش

1 رودخانه

مترادف و متضاد stream waterway
by the river
در امتداد رودخانه
  • I like to walk by [the] river Exe.
    من دوست دارم در امتداد رودخانه "اکس" قدم بزنم.
a river flows
جریان داشتن رودخانه
  • Two major rivers flow through the town.
    دو رودخانه اصلی از شهر می‌گذرند.
in the river
در رودخانه
  • Can we swim in the river?
    می‌توانیم در رودخانه شنا کنیم؟
to travel up/down river
خلاف جهت/در جهت رودخانه سفر کردن
on the bank of the river
در کناره [حاشیه] رود
river bed
بستر رودخانه [حریم رودخانه]
کاربرد اسم river به معنای رودخانه
معادل فارسی اسم river "رودخانه" است. river یا رودخانه به جریان طبیعی آب گفته می شود که از جایی سرچشمه گرفته و مسیری معمولا طولانی را روی زمین طی کرده و به دریا می ریزد. مثال:
".I like to walk by [the] river Exe" (من دوست دارم در امتداد رودخانه "اکس" قدم بزنم.)
".Two major rivers flow through the town" (دو رودخانه اصلی از میان شهر میگذرند.)
[عبارات مرتبط]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان