[اسم]

scenario

/səˈnærioʊ/
قابل شمارش
[جمع: scenarios]

1 فیلمنامه سناریو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان