[صفت]

scenic

/ˈsinɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more scenic] [حالت عالی: most scenic]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خوش‌منظره خوش‌نما

  • 1.The scenic route to the summit is much more interesting than the fastest route.
    1. جاده ی خوش منظره ی به سمت قله خیلی از جاده ی کوتاه تر جالب تر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان