[اسم]

scholar

/ˈskɑlər/
قابل شمارش

1 عالم دانشمند، اندیشمند

  • 1. a history scholar
    1 . یک عالم تاریخدان
  • 2. Dr Miles was a distinguished scholar of Russian history.
    2 . دکتر "میلز" یک اندیشمند برجسته در تاریخ روسیه بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان