[صفت]

scholastic

/skəˈlæstɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more scholastic] [حالت عالی: most scholastic]

1 دانشگاهی تحصیلی، آموزشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تحصیلی مدرسی
  • 1.scholastic achievements
    1. دستاوردهای دانشگاهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان