[اسم]

scholarship

/ˈskɑːlərʃɪp/
قابل شمارش

1 بورس تحصیلی کمک‌هزینه تحصیلی

  • 1. He went to drama school on a scholarship.
    1 . او با بورس تحصیلی به دانشگاه تئاتر رفت.
  • 2. She won a scholarship to study at Stanford.
    2 . او برنده بورس تحصیلی برای درس خواندن [تحصیل] در دانشگاه استنفورد شد.

2 دانش آموختگی، فضیلت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان