[صفت]

scholarly

/skˈɑːlɚli/
غیرقابل مقایسه

1 دانشگاهی وابسته به تحصیلات عالی

مترادف و متضاد academic
a scholarly journal
یک ژورنال دانشگاهی

2 عالم خردمند، فرهیخته، دانشمند

مترادف و متضاد academic
  • 1. He was a very scholarly young man.
    1 . او مرد جوان بسیار فرهیخته‌ای بود.

3 جامع پرجزئیات، دقیق

a scholarly account of something
روایتی جامع از چیزی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان