[اسم]

secret ballot

قابل شمارش

1 رای مخفی رای‌دهی مخفی، رای‌گیری مخفی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان