[اسم]

secretariat

/sˌɛkɹɪtˈɛɹɪˌæt/
قابل شمارش

1 دبیرخانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: دبیرخانه

2 هیئت دبیران و کارمندان دفتری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان