[صفت]

secretarial

/ˌsekrəˈteriəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more secretarial] [حالت عالی: most secretarial]

1 مربوط به منشی‌گری مربوط به دبیرخانه

  • 1.secretarial work
    1. کار منشی‌گری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان