[اسم]

selling

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فروش

معادل ها در دیکشنری فارسی: مبایعه فروش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان