[اسم]

Sellotape

/ˈseləteɪp/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چسب نواری

معادل ها در دیکشنری فارسی: نوارچسب
مترادف و متضاد Scotch tape sticky tape
a roll of Sellotape
یک رول چسب نواری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان