[اسم]

semi-circle

/ˈsɛmi-ˈsɜrkəl/
قابل شمارش

1 نیم‌دایره

  • 1.The children sat in a semi-circle.
    1. بچه‌ها به صورت نیم‌دایره نشستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان