[اسم]

semester

/səˈmes.tər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نیمسال ترم

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیمسال
مترادف و متضاد term
  • 1.spring semester
    1. ترم بهار
  • 2.The first semester ended in mid-January.
    2. نیمسال اول اواسط ژانویه تمام می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان