[اسم]

semi

/sˈɛmaɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خانه نیمه‌مجزا

2 نیمه‌نهایی (مسابقات)

مترادف و متضاد semi-final
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان