[اسم]

silkworm

/ˈsɪlkwɜːrm/
قابل شمارش

1 کرم ابریشم

معادل ها در دیکشنری فارسی: کرم ابریشم نوغان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان