[اسم]

silk

/sɪlk/
غیرقابل شمارش

1 ابریشم

  • 1.a silk shirt
    1 . پیراهنی ابریشمی
  • 2.His clothes are made of silk.
    2 . لباس‌های او از ابریشم درست شده است [ابریشمی است].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان